Oferta

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie. Sabkur to gwarancja rozwiązań wysokiej klasy, tworzonych przez wykwalifikowany zespół inżynierów, które na tle konkurencji wyróżniają się atrakcyjną ceną i najwyższą jakością realizacji. Proponujemy szeroką i długoterminową współpracę z firmami i instytucjami. Od etapu projektowania, po produkcję, serwis i naprawy. Oferujemy rozsądne stawki i przejrzyste zasady współpracy.

Zgarniacze obrotowe przystosowane są do stosowania na zbiornikach radialnych i służą do separacji osadów zagęszczonych przez sedymentację. Praca zgarniacza ma charakter ciągły i polega na zgarnianiu osadu z dna osadnika do centralnego leja osadowego oraz powierzchniowym zgarnianiu zanieczyszczeń pływających (kożucha). Zakres zastosowania obejmuje ścieki komunalne i przemysłowe, które zawierają lekkie łatwo sedymentujące osady. Z uwagi na różnorodność projektowanych obecnie konstrukcji budowlanych osadników i znaczną indywidualizację szczegółów konstrukcyjnych rozwiązanie zgarniacza dostosowuje się każdorazowo do aktualnego projektu budowlanego.

  Warianty:
 • Zgarniacz radialny segmentowy z pojedynczym napędem (promieniowy),
 • Zgarniacz radialny segmentowy z podwójnym napędem (średnicowy),
 • Zgarniacz ze zgrzebłem dogarniającym,
 • Z napędem centralnym.

Zgarniacze stanowią wyposażenie piaskownika o przepływie poziomym lub osadnika wstępnego. Zgarniacze piasku ze zgrzebłami przeznaczone są do usuwania piasku zgromadzonego w komorze piaskownika lub osadu wstępnego i zgarniania części pływających. Zgarniacze mogą posiadać kilka dennych i zgrzebeł zgarniających części pływające. Zgarniacze poruszają się po bieżni betonowej lub torowisku z szyn jezdnych. Zasilanie odbywa się przez zespół przewodu podwieszonego lub sprężynowy bęben kablowy. Posiadają własne obwody zasilania i sterowania pozwalające realizować dowolny cykl technologiczny. Zgarniacze piasku wszystkich odmian wykonywane są w różnym układzie, lewym, prawym i są każdorazowo dostosowywane do istniejących lub projektowanych wymiarów osadnika lub piaskownika.

  Warianty:
 • Zgarniacz prostokątny kołowy,
 • Zgarniacz prostokątny szynowy,
 • Zgarniacz prostokątny ssawkowy.

Nowoczesna konstrukcja zgarniacza łańcuchowego przystosowana jest do usuwania osadów dennych i powierzchniowych z prostopadłościennych osadników. Dwa lekkie łańcuchy napędzające system zgarniacza wykonane są z poliacetalowych ogniw i tulei, połączonych poliamidowymi sworzniami. Koła napędowe składają się z tarcz, ze stali nierdzewnej wyposażonych na obrzeżu w łatwo wymienialne zęby poliamidowe. Polietylenowe koła jałowe kierują łańcuchem i utrzymują jego pozycję względem osi. Zgrzebła zamocowane na wspornikach ze stali nierdzewnej wykonane są ze specjalnie opracowanego wzmacnianego włókna szklanego i wyposażone w klocki ślizgowe o niskim współczynniku tarcia, umożliwiające pracę zgarniacza przy minimalnym zużyciu energii. O zaletach systemu zgarniacza łańcuchowego Dewa decyduje przede wszystkim niezwykle wytrzymały i lekki łańcuch oraz zgrzebła z tworzyw sztucznych. Dzięki temu urządzenie jest wytrzymałe, energooszczędne oraz bardziej ekonomiczne i wydajne niż zgarniacze konwencjonalne.

Zgarniacz linowy pisaku przeznaczony jest do zgarniacza z dna komory piaskownika. Charakter pracy zgarniacza jest okresowy z częstotliwością ustaloną wg warunków technologicznych pracy piaskownika.

Zastawki stalowe przeznaczone są do odcinania lub regulacji przepływu wody i ścieków w kanałach otwartych o nominalnych przekrojach do 1000 mm i głębokości kanału do 2000 mm. Zastawki kanałowe przystosowane są do osadzania wgłębnego lub przylegle do ścian kanałów. Zastawki naścienne przystosowane są do mocowania na ścianie. Zastawki uchylne są stosowane do utrzymania stałego poziomu cieczy w zbiorniku.

  Warianty:
 • Napęd ręczny,
 • Napęd mechaniczny.

Mieszadło prętowe radialne przeznaczone jest do zagęszczania osadów, zgarniania ich z dna zagęszczacza do leja osadowego oraz usuwania części pływających z powierzchni wody nadosadowej do komory zrzutowej. Procesowi zagęszczania mogą być poddane różne rodzaje osadów: surowe, przefermentowane lub stabilizowane na drodze tlenowej. Mieszadło pracuje w sposób ciągły.

Dekantery znajduje zastosowanie w obiektach oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody do odprowadzania sklarowanej warstwy cieczy znad warstwy sedymentatu, szczególnie w reaktorach SBR, zagęszczaczach porcjowych osadu, klarownikach itp. Dekanter składa się ruchomego ramienia lub koryta oraz rury odprowadzającej.

  Warianty:
 • Napęd ręczny,
 • Napęd mechaniczny.

Przelew teleskopowy jest stosowany w celu regulacji poziomu medium w komorach. Może być również zastosowany do odprowadzania zanieczyszczeń z powierzchni w zbiornikach wody. Przelew teleskopowy składa się z dwóch współpracujących i uszczelnionych ze sobą króćców. Górny krócieć posiada klielich. Pożądany poziom medium jest uzyskiwany poprzez obniżanie lub podnoszenie górnego króćca z kielichem.

  Warianty:
 • Napęd ręczny,
 • Napęd mechaniczny.

Krata koszowa przeznaczona jest do wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Montowana jest w studniach prostokątnych lub okrągłych o średnicy min. 120 cm i głębokości do 10 m. Wielkość kraty zależna jest od średnicy kanału i ilości dopływających ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką i stanowi pierwszy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków. Kraty mechaniczna płaska znajduje zastosowanie jako pierwszy stopień mechanicznego wyłapywania, usuwania i oczyszczania ze stałych zanieczyszczeń ścieków w kanałach, przepompowniach oraz budynkach krat oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Zapewniają mechanizację i automatyzację obsługi usuwania skratek w oczyszczalniach ścieków. Krata łukowa typu przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych, do wyłapywania i usuwania stałych zanieczyszczeń w ściekach nie oczyszczonych, jako pierwszy stopień oczyszczania w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych oraz do mechanizacji i automatyzacji obsługi usuwania skratek.

  Warianty:
 • Krata ręczna,
 • Napęd ręczny,
 • Napęd mechaniczny.

Klapa zwrotna zabezpiecza przed niepożądanym zjawiskiem przepływu wstecznego w kanałach, korytach i przewodach ściekowych. Znajdują swobodnie zastosowanie jako armatura zwrotna mieszadeł pompujących oraz pomp śmigłowych. Montowane są zazwyczaj na wylotach zbiorników otwartych. Składa się z uchylnego zawieradła połączonego z korpusem za pomocą przegubu.

  Warianty:
 • Klapa z dociskiem,
 • Klapa z przeciwwagą.

Silos służy do magazynowania wapna lub pyłów cementowych, używanych w procesie higienizacji lub stabilizacji osadów ściekowych. Wyposażony jest w mechanizm spulchniania, zapobiegający blokowaniu się wapna w trakcie pobierania komponentu z silosu. Wyposażenie stanowi również zasuwa szybrowa, filtr workowy, zapobiegający pyleniu podczas załadunku, właz pełniący funkcje klapy bezpieczeństwa oraz opcjonalnie miernik poziomu napełnienia. Silos standardowo wykonany jest ze stali zwykłej jakości, pokrytej zestawem farb chemoutwardzalnych, lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Instalacja do pneumatycznego napełniania wykonana jest z rur stalowych Ø80 z szybkozłączką do cementowozu. Do spulchniania wapna służy dwuramienne mieszadło poziome zamontowane w dolnej części stożkowej. Ciągłe podawanie komponentu do dozownika ułatwia również zainstalowany elektrowibrator. W górnej części stożkowej wykonany jest właz oraz filtr powietrza. Filtr wykonany jest z tkaniny w postaci rękawów. Mocowany obejmami do dekla ruchomego. Dekiel połączony jest przegubowo z ramieniem i cięgnem za pomocą którego następuje strzepywanie i czyszczenie filtrów tkaninowych.

Przenośnik ślimakowy służy do przenoszenia różnego rodzaju materiałów takich jak: osad nadmierny, trociny, cement, tworzywa sztuczne, miał węglowy, węgiel, ekogroszek, zboże itp. Transportowany materiał może być suchy, mokry i mulisty o różnym rozdrobnieniu. Długość przenośnika, średnica, usytuowanie wlotu i wylotu oraz kąt pochylenia są dostosowane indywidualnie do potrzeb zamawiającego. Sprzęty pracujące w ciężkich warunkach wykonywane są w wersji wzmocnionej, na łożyskach baryłkowych, z obudowami umieszczonymi poza osłoną ślimaka.

Żuraw służy do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Stosowanie żurawia ma na celu wyeliminowanie ręcznego podnoszenia ciężkich zespołów w czasie ich montażu, obsługi lub wymiany. Żuraw kolumnowy służy do pionowego podnoszenia lub opuszczania oraz poziomego przemieszczania (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-300 Kg.

Zamknięcie zasuwowe dwudzielne to budowla hydrotechniczna służąca utrzymaniu stałego poziomu rzeki lub zbiornika wodnego. Zamknięcie składa się z dwóch zasuw (dolnej i górnej). Poziom zwierciadła regulowany jest poprzez zasuwę górną. Dolna zasuwa służy opróżnianiu zbiornika. Mechanizm wyciągowy stanowi przekładnia ślimakowa napędzana korbą. Rozmiary typowych zamknięć dwudzielnych: szerokość od 2 m do 4 m, wysokość piętrzenia od 1,6 m do 2 m.