Realizacje

Wieloletnia praca w całej Polsce zaowocowała wieloma projektami. Przedstawiamy zdjęcia z kilku wybranych budów.

2018


Dekanter

Krata płaska z napędem mechanicznym


2017


Stalowe osadniki wtórne oraz rurociągi

Pomosty

Koryto odprowadzającce pulpę piaskową oraz system prowadzenia pomp

System dogarniania flotatu


2016


Wyposażenie bioreaktora oraz przenośnik ślimakowy

Rurociągi napowietrzania

Zgarniacz łańcuchowy

Koryto odpływowe

Klapa soczewkowa

Krata koszowa


2015


Dekanter

Zgarniacz radialny

Rurociągi napowietrzania oraz zgarniacz radialny z napędem centralnym

Zgarniacz radialny, zgarniacz prostokątny odraz pomosty


2014


Krata koszowa

Rurociągi w staccji uzdatniania wody

Oczyszczalnie ścieków typu bioblok

Zgarniacz prostokątny


2013


Zgarniacz radilany oraz mieszadło prętowe

Zgarniacz radialny oraz zgarniacz prostokątny

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe

Zgarniacz radialny oraz zastawki


2012


Zgarniacz radialny oraz zastawki

Zgarniacz radialny

Zgarniacz radialny


2011


Zgarniacz radialny oraz mieszadło prętowe

Walec napowietrzający

Zgarniacz radialny oraz krata koszowa

Stacja wapnowania oraz przenośniki ślimakowe

Zgarniacz prostokątny


2010


Zgarniacz radialny średnicowy oraz zgarniacz prostokątny

Zgarniacz radialny oraz zastawki